kinderopvang

de Bolderkar v.o.f.

De groepen

Ieder kind dat geplaatst wordt, komt in een vaste groep, de zogeheten ‘stamgroep 0 tot 4 jaar’/ basisgroep BSO. Deze groep vormt de basis voor het kind met vaste pedagogisch medewerkers.

De maximale groepsgrootte voor een stamgroep 0 tot 4 jaar is maximaal 16 kinderen.

De maximale groepsgrootte voor een basisgroep BSO is maximaal 20 kinderen.

Een maximale groepsgrootte voor een gemengde groep is maximaal 16 kinderen.

Op dagen dat er maximaal 2 kinderen voor BSO aanwezig zijn, dan stromen deze kinderen automatisch in de stamgroep 0 tot 4 in. Bij het aanbieden van activiteiten aan BSO kinderen houden we rekening met de moeilijkheidsgraad. Vanaf 3 kinderen splitsen we de stamgroep 0 tot 4 jaar en basisgroep BSO.

Wanneer een kind ‘n extra dag inkoopt en er is alleen plaats in de andere stamgroep, dan moeten ouders hiervoor een toestemmingsformulier ondertekenen.

Doordat op sommige dagen het kinderaantal lager is, voegen we op deze dagen 2 groepen samen naar 1 groep. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat ouders toestemming geven. Er is altijd een pedagogisch medewerker van beide groepen aanwezig. Tijdens het intakegesprek wordt dit met ouders besproken.

Bij spel(activiteiten) kan het voorkomen dat kinderen uit 2 verschillende stamgroepen samenvloeien. De reden hierachter is dat er op dat moment een activiteit plaats vindt die voor een bepaalde doelgroep gericht is, bijvoorbeeld alle 3 jarige kinderen. Hierbij komt er uit beide stamgroepen een pedagogisch medewerker mee. Na de activiteit stroomt ieder kind en pedagogisch medewerker terug naar de eigen stamgroep.

Iedere opvangsoort heeft een pedagogisch medewerker/kind ratio (PKR). Dit verschilt per opvangsoort en leeftijdsopbouw. Wij berekenen het benodigde aantal pedagogisch medewerkers op een groep kinderen met behulp van de rekentool op www.1ratio.nl.